Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost OUTDOORBABY s.r.o., se sídlem Nikoly Tesly 10, Praha 6,160 00 (zaregistrovaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C,vložce číslo 135819, spisová značka C135819) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

 

OBJEDNÁVKA

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.outdoorbaby.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami  jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

DOPRAVA A DODACÍ PODMÍNKY

Náklady na dopravu se liší dle zvoleného způsobu dopravy:

Dopravné ZDARMA nad 3000,- Kč vč. DPH

Obchodní balík Česká pošta - doručení do vlastních rukou (platba dobírkou)

128 Kč 

Obchodní balík Česká pošta - doručení do vlastních rukou (platba převodem)

98 Kč 

Obchodní balík Česká pošta - uložení na poště (platba dobírkou)

123 Kč 

Obchodní balík Česká pošta - uložení na poště (platba převodem)

93 Kč 

GLS  (platba dobírkou)

115 Kč 

GLS (platba převodem)

85 Kč 

Slovensko GLS (platba převodem)

195 Kč

Osobní odběr WE|DO (zajišťujefirma WE|DO dříve Ulozenka).Seznam výdejních míst a mapa: www.ulozenka.cz

76 Kč

Osobní odběr Outdoorbaby, Jaselská 34, Praha 6           

zdarma


Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností společnosti OUTDOORBABY dodáno v co nejkratší době obvykle do 1-4 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

ZPŮSOB PLATBY

Dobírka (dobírkovné 30 Kč)

Převodem na účet (v případě, že platba nedorazí do 5-ti pracovních dnů bude objednávka stornována)

Platební kartou on-line

Hotově nebo platební kartou při osobním převzetí

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud zákazník se zakoupeným  není spokojen, může v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží /lhůta 14 dní pro odstoupení běží od následujícího kalendářního dne, od obdržení zboží/. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno /lze zaslat mailem na info@outdoorbaby.cz/ ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete použít formulář na našich stránkách https://www.outdoorbaby.cz/formular-oznameni-o-odstoupeni-od-kupni-smlouvy/.

Vracené zboží zboží je nutno vrátit co nejdříve (nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy) na adresu provozovny OUTDOORBABY s.r.o., Jaselská 34, Praha 6,160 00. Zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní, v původním obalu /pokud je součástí výrobku/, se všemi etiketami. Zboží je samozřejmě možno rozbalit, vyzkoušet běžným způsobem a pak běžným způsobem zase zabalit a vrátit. Nesmí ale vykazovat známky používání, nošení, mít odstříhané cedulky, v balení nesmí chybět náhradní knoflíky, gumičky pokud jsou součástí výrobku apod.  Pokud není balení kompletní, má OUTDOORBABY nárok strhnout z vracené platby poměrnou částku, která je třeba na uvedení zboží do původního stavu.

K zásilce je nutno přiložit kopii daňového dokladu /fakturu,účtenku/ nebo jiný doklad dokazující zakoupení zboží v našem obchodě  a číslo účtu na který je možno vrátit peníze. Po obdržení vráceného zboží prodávající zkontroluje vrácené zboží  a nejpozději do 14-ti dní zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na jeho uvedené číslo bankovního účtu. Poštovné se vrací pouze v případě, že zákazník vrátil kompletní objednávku. Pokud si část objednávky ponechal, poštovné se již nevrací. Peníze se vrací převodem na účet /pokud není dohodnuto individuálně jinak/.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Pokud je zákazník se zbožím spokojen, ale nevybral např. správnou velikost nebo barvu, po telefonické nebo mailové dohodě může takové zboží vyměnit.  Zboží je nutno zaslat nebo osobně doručit zpět na adresu provozovny OUTDOORBABY s.r.o., Jaselská 34, Praha 6,160 00. Snížená cena dopravy při výměně je 60 Kč při odeslání dopravní společností.

REKLAMACE

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen nejpozději do 2 pracovních dní informovat dopravce i prodávajícího telefonicky nebo emailem na info@outdoorbaby.cz. Na pozdější reklamace způsobené přepravou nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce. Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: označení reklamovaného zboží, důvod reklamace, termín nákupu, k rychlejšímu vyřízení může pomoci i zaslání fotografie závady /není podmínkou/.  Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), event. záruční list. či jiný doklad dokazující zakoupení zboží v našem obchodě. Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc čistou /ve stavu přiměřeném délce a způsobu užívání/, v případě zaslání věci k reklamaci poštou nebo spediční firmou je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození - pro tyto účely doporučujeme uschování originálního obalu (není podmínkou pro přijetí reklamace). Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. Prodejce je povinen potvrdit /mailem nebo na reklamačním protokolu/ přijetí reklamace a nejpozději do 30-ti dnů od převzetí zboží/ vyřídit /odstranit závadu/.  V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, v případě, že již zboží není skladem bude vrácena peněžní částka. Reklamaci lze po dohodě se zákazníkem vyřešit i slevou, pokud závada nebrání užívání /jedná se např. o menší kosmetický defekt/ a zákazník s tímto řešením souhlasí. Pokud je na reklamovanou závadu poskytnuta sleva, není možno tuto závadu v budoucnu již znovu reklamovat. Pokud bude reklamace vyřízena kladně, budou zákazníkovi vráceny i prostředky na zaslání zboží k reklamaci do obchodu /tj. poštovné/. Uhrazeny budou pouze přiměřené náklady na dopravu tj. nejlevnější, běžný způsob doručení reklamovaného zboží. Zaslání opraveného nebo nového zboží bude rovněž prodejcem provedeno bezplatně.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Je upravena dokumentem Ochrana osobních údajů.


Heuréka dotazník - Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25.5. 2018