Obchodní podmínky

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost OUTDOORBABY s.r.o., se sídlem Nikoly Tesly 10, Praha 6,160 00 (zaregistrovaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C,vložce číslo 135819, spisová značka C135819), info@outdoorbaby.cz , tel. 603251349 nebo 775220802 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Obchodní podmínky CZ

OBJEDNÁVKA

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.outdoorbaby.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami  jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

DOPRAVA A DODACÍ PODMÍNKY

Náklady na dopravu se liší dle zvoleného způsobu dopravy:

Dopravné ZDARMA nad 3000,- Kč vč. DPH

Obchodní balík Česká pošta - doručení do vlastních rukou (platba dobírkou)

135 Kč 

Obchodní balík Česká pošta - doručení do vlastních rukou (platba převodem)

105 Kč 

Obchodní balík Česká pošta - uložení na poště (platba dobírkou)

123 Kč 

Obchodní balík Česká pošta - uložení na poště (platba převodem)

93 Kč 

GLS  (platba dobírkou)

125 Kč 

GLS (platba převodem)

95 Kč 

Slovensko GLS (platba převodem)

149 Kč

Osobní odběr WE|DO

Seznam výdejních míst a mapa: www.ulozenka.cz

76 Kč

Osobní odběr Outdoorbaby, Jaselská 34, Praha 6           

zdarma


Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností společnosti OUTDOORBABY dodáno v co nejkratší době obvykle do 1-4 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

ZPŮSOB PLATBY

Dobírka (dobírkovné 30 Kč)

Převodem na účet (v případě, že platba nedorazí do 5-ti pracovních dnů bude objednávka stornována)

Platební kartou on-line

Hotově nebo platební kartou při osobním převzetí

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud zákazník se zakoupeným  není spokojen, může v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží /lhůta 14 dní pro odstoupení běží od následujícího kalendářního dne, od obdržení zboží/. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno /lze zaslat mailem na info@outdoorbaby.cz/ ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete použít formulář na našich stránkách https://www.outdoorbaby.cz/formular-oznameni-o-odstoupeni-od-kupni-smlouvy/.

Vracené zboží zboží je nutno vrátit co nejdříve (nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy) na adresu provozovny OUTDOORBABY s.r.o., Jaselská 34, Praha 6,160 00. Zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní, v původním obalu /pokud je součástí výrobku/, se všemi etiketami. Zboží je samozřejmě možno rozbalit, vyzkoušet běžným způsobem a pak běžným způsobem zase zabalit a vrátit. Nesmí ale vykazovat známky používání, nošení, mít odstříhané cedulky, v balení nesmí chybět náhradní knoflíky, gumičky pokud jsou součástí výrobku apod.  Pokud není balení kompletní, má OUTDOORBABY nárok strhnout z vracené platby poměrnou částku, která je třeba na uvedení zboží do původního stavu.

K zásilce je nutno přiložit kopii daňového dokladu /fakturu, účtenku/ nebo jiný doklad dokazující zakoupení zboží v našem obchodě  a číslo účtu na který je možno vrátit peníze. Po obdržení vráceného zboží prodávající zkontroluje vrácené zboží  a nejpozději do 14-ti dní zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na jeho uvedené číslo bankovního účtu. Poštovné se vrací pouze v případě, že zákazník vrátil kompletní objednávku. Pokud si část objednávky ponechal, poštovné se již nevrací. Peníze se vrací převodem na účet /pokud není dohodnuto individuálně jinak/. Poštovné se vrací ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dopravy. Poštovné za vrácení zboží do e-shopu platí zákazník. 

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Pokud je zákazník se zbožím spokojen, ale nevybral např. správnou velikost nebo barvu, po telefonické nebo mailové dohodě může takové zboží vyměnit.  Zboží je nutno zaslat nebo osobně doručit zpět na adresu provozovny OUTDOORBABY s.r.o., Jaselská 34, Praha 6,160 00. Snížená cena dopravy při výměně je 40 Kč při odeslání dopravní společností.

REKLAMACE

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen nejpozději do 2 pracovních dní informovat dopravce i prodávajícího telefonicky nebo emailem na info@outdoorbaby.cz. Na pozdější reklamace způsobené přepravou nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce. Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: označení reklamovaného zboží, důvod reklamace, termín nákupu, k rychlejšímu vyřízení může pomoci i zaslání fotografie závady /není podmínkou/.  Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), event. záruční list. či jiný doklad dokazující zakoupení zboží v našem obchodě. Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc čistou /ve stavu přiměřeném délce a způsobu užívání/, v případě zaslání věci k reklamaci poštou nebo spediční firmou je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození - pro tyto účely doporučujeme uschování originálního obalu (není podmínkou pro přijetí reklamace). Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. Prodejce je povinen potvrdit /mailem nebo na reklamačním protokolu/ přijetí reklamace a nejpozději do 30-ti dnů od převzetí zboží/ vyřídit /odstranit závadu/.  V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, v případě, že již zboží není skladem bude vrácena peněžní částka. Reklamaci lze po dohodě se zákazníkem vyřešit i slevou, pokud závada nebrání užívání /jedná se např. o menší kosmetický defekt/ a zákazník s tímto řešením souhlasí. Pokud je na reklamovanou závadu poskytnuta sleva, není možno tuto závadu v budoucnu již znovu reklamovat. Pokud bude reklamace vyřízena kladně, budou zákazníkovi vráceny i prostředky na zaslání zboží k reklamaci do obchodu /tj. poštovné/. Uhrazeny budou pouze přiměřené náklady na dopravu tj. nejlevnější, běžný způsob doručení reklamovaného zboží. Zaslání opraveného nebo nového zboží bude rovněž prodejcem provedeno bezplatně.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Je upravena dokumentem Ochrana osobních údajů.


Heuréka dotazník - Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25.5. 2018

Obchodní podmínky SK

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť OUTDOORBABY s.r.o., so sídlom Nikoly Tesly 10, 160 00 Praha 6 (zaregistrovaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe v oddiele C, vložke číslo 135819, spisová značka C135819), info@outdoorbaby.cz , tel. 603251349 nebo 775220802 a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

 

OBJEDNÁVKA

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.outdoorbaby.cz sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatím.

DOPRAVA A DODACIE PODMIENKY

Náklady na dopravu sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy:

Dopravné ZADARMO nad 3 000,– Kč vr. DPH

Obchodný balík Česká pošta – doručenie do vlastných rúk (platba dobierkou)

135 Kč 

Obchodný balík Česká pošta – doručenie do vlastných rúk (platba prevodom)

105 Kč 

Obchodný balík Česká pošta – uloženie na pošte (platba dobierkou)

123 Kč 

Obchodný balík Česká pošta – uloženie na pošte (platba prevodom)

93 Kč 

GLS (platba dobierkou)

125 Kč 

GLS (platba prevodom)

95 Kč 

Slovensko GLS (platba prevodom)

149 Kč

Osobný odber WE|DO (zaisťuje firma WE|DO, predtým Ulozenka). Zoznam výdajných miest a mapa: www.ulozenka.cz

76 Kč

Osobný odber Outdoorbaby, Jaselská 34, Praha 6      

zadarmo


Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností spoločnosti OUTDOORBABY dodaný v čo najkratšom čase obvykle do 1 – 4 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.

SPÔSOB PLATBY

Dobierka (dobierkovné 30 Kč)

Prevodom na účet (v prípade, že platba nedorazí do 5 pracovných dní, bude objednávka stornovaná)

Platobnou kartou online

V hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom prevzatí

 

VRÁTENIE TOVARU

Ak zákazník s kúpeným nie je spokojný, môže v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru (lehota 14 dní pre odstúpenie plynie od nasledujúceho kalendárneho dňa od prijatia tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené (je možné zaslať e-mailom na info@outdoorbaby.cz) v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môžete použiť formulár na našich stránkach https://www.outdoorbaby.cz/formular-oznameni-o-odstoupeni-od-kupni-smlouvy/.

Vrátený tovar je nutné vrátiť čo najskôr (najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy) na adresu prevádzky OUTDOORBABY s.r.o., Jaselská 34, 160 00 Praha 6. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný, v pôvodnom obale (pokiaľ je súčasťou výrobku), so všetkými etiketami. Tovar je, samozrejme, možné rozbaliť, vyskúšať bežným spôsobom a potom bežným spôsobom zase zabaliť a vrátiť. Nesmie však vykazovať známky používania, nosenia, mať poodstrihované ceduľky, v balení nesmú chýbať náhradné gombíky, gumičky, pokiaľ sú súčasťou výrobku, a pod. Pokiaľ nie je balenie kompletné, má OUTDOORBABY nárok strhnúť z vrátenej platby pomernú sumu, ktorá je potrebná na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

K zásielke je nutné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúru, účtenku) alebo iný doklad dokazujúci kúpu tovaru v našom obchode a číslo účtu, na ktorý je možné vrátiť peniaze. Po prijatí vráteného tovaru predávajúci skontroluje vrátený tovar a najneskôr do 14 dní zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu sumu prevodom na jeho uvedené číslo bankového účtu. Poštovné sa vracia iba v prípade, že zákazník vrátil kompletnú objednávku. Pokiaľ si časť objednávky ponechal, poštovné sa už nevracia. Peniaze sa vracajú prevodom na účet (pokiaľ nie je dohodnuté individuálne inak).

VÝMENA TOVARU

Pokiaľ je zákazník s tovarom spokojný, ale nevybral napr. správnu veľkosť alebo farbu, po telefonickej alebo e-mailovej dohode môže tiež tovar vymeniť. Tovar je nutné zaslať alebo osobne doručiť späť na adresu prevádzky OUTDOORBABY s.r.o., Jaselská 34, 160 00 Praha 6. Znížená cena dopravy pri výmene je 60 Kč pri odoslaní dopravnou spoločnosťou.

REKLAMÁCIE

Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená dopravou. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vnútri zásielky nie je dopravou poškodený. O takom poškodení je kupujúci povinný najneskôr do 2 pracovných dní informovať dopravcu aj predávajúceho telefonicky alebo e-mailom na info@outdoorbaby.cz. Na neskoršie reklamácie spôsobené prepravou nie je možné brať zreteľ. Za poškodenie tovaru vzniknuté jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca. Záručná lehota predávaného tovaru je 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti: označenie reklamovaného tovaru, dôvod reklamácie, termín nákupu, k rýchlejšiemu vybaveniu môže pomôcť aj zaslanie fotografie chyby (nie je podmienkou). Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom predložiť doklad o zaplatení (faktúru, predajku), event. záručný list či iný doklad dokazujúci kúpu tovaru v našom obchode. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybnú vec čistú (v stave primeranom dĺžke a spôsobu užívania), v prípade zaslania veci na reklamáciu poštou alebo špedičnou firmou je potrebné tovar dostatočným spôsobom zabaliť a zaistiť proti poškodeniu – pre tieto účely odporúčame uschovanie originálneho obalu (nie je podmienkou pre prijatie reklamácie). Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. Predajca je povinný potvrdiť (e-mailom alebo na reklamačnom protokole) prijatie reklamácie a najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru vybaviť/odstrániť chybu. V prípade zistenia neopraviteľnej výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, v prípade, že už tovar nie je na sklade, bude vrátená peňažná suma. Reklamáciu je možné po dohode so zákazníkom vyriešiť aj zľavou, pokiaľ chyba nebráni užívaniu (ide napr. o menší kozmetický defekt) a zákazník s týmto riešením súhlasí. Pokiaľ je na reklamovanú chybu poskytnutá zľava, nie je možné túto chybu v budúcnosti už znovu reklamovať. Pokiaľ bude reklamácia vybavená kladne, budú zákazníkovi vrátené aj prostriedky na zaslanie tovaru na reklamáciu do obchodu (t. j. poštovné). Uhradené budú iba primerané náklady na dopravu, t. j. najlacnejší, bežný spôsob doručenia reklamovaného tovaru. Zaslanie opraveného alebo nového tovaru bude takisto predajcom vykonané bezplatne.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na adresu kupujúceho. Pri prevzatí tovaru od nášho prepravcu dostane kupujúci k tovaru daňový doklad. Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane nesplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, pokiaľ sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník uzrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku alebo vrátiť tovar do 14 dní od doručenia.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Je upravená dokumentom Ochrana osobných údajov.


Heuréka dotazník – Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v katalógu Internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Účastníci sa výslovne dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 Tieto obchodné podmienky sú platné od 25. 5. 2018.