Reklamace, vrácení a výměna zboží

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud zákazník se zakoupeným zbožím není spokojen, může odstoupit od kupní smlouvy a toto zboží vrátit. Oznámit odstoupení od kupní smlouvy je nutno oznámit nejpozději do 14 dnů od jeho doručení a to písemnou formou a zboží následně bez zbytečného průtahu vrátit na adresu obchodu. Pro odstoupení od smlouvy můžete použít formulář zde. Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě se zákazníkem a po doručení takového zboží na adresu provozovny OUTDOORBABY s.r.o.,  Jaselská 34, Praha 6,160 00 přijato. Zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní, v původním obalu, se všemi etiketami. Zboží je samozřejmě možno rozbalit, vyzkoušet běžným způsobem a pak běžným způsobem zase zabalit a vrátit. Nesmí ale vykazovat známky používání, nošení, mít odstříhané cedulky, v balení nesmí chybět náhradní knoflíky, gumičky pokud jsou součástí výrobku apod.  Pokud není balení kompletní, má OUTDOORBABY nárok strhnout z vracené platby poměrnou částku, která je třeba na uvedení zboží do původního stavu. K zásilce je nutno přiložit kopii daňového dokladu /fakturu,účtenku/ nebo jiný doklad dokazující zakoupení zboží v našem obchodě  a číslo účtu na který je možno vrátit peníze. Po obdržení vráceného zboží prodávající zkontroluje vrácené zboží  a nejpozději do 14-ti dní zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na jeho uvedené číslo bankovního účtu. Poštovné se vrací pouze v případě, že zákazník vrátil kompletní objednávku. Pokud si část objednávky ponechal, poštovné se již nevrací. Peníze se vrací převodem na účet /pokud není dohodnuto individuálně jinak/.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Pokud je zákazník se zbožím spokojen, ale nevybral např. správnou velikost nebo barvu, po telefonické nebo mailové dohodě může takové zboží vyměnit.  Zboží je nutno zaslat nebo osobně doručit zpět na adresu provozovny OUTDOORBABY s.r.o., Jaselská 34, Praha 6, 160 00. Cena dopravy při výměně je vždy 60 Kč při odeslání dopravní společností nebo příslušná cena za jiný vybraný způsob osobního odběru.

REKLAMACE

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen nejpozději do 2 pracovních dní informovat dopravce i prodávajícího telefonicky nebo emailem na : info@outdoorbaby.cz. Na pozdější reklamace způsobené přepravou nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce. Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: označení reklamovaného zboží, důvod reklamace, termín nákupu, k rychlejšímu vyřízení může pomoci i zaslání fotografie závady /není podmínkou/.  Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), event. záruční list. či jiný doklad dokazující zakoupení zboží v našem obchodě. Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc čistou /ve stavu přiměřeném délce a způsobu užívání/, v případě zaslání věci k reklamaci poštou nebo spediční firmou je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození - pro tyto účely doporučujeme uschování originálního obalu (není podmínkou pro přijetí reklamace). Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. Prodejce je povinnen potvrdit /mailem nebo na reklamačním protokolu/ přijetí reklamace a nejpozději do 30-ti dnů od převzetí zboží ji vyřídit /odstranit závadu/.  V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, v případě, že již zboží není skladem bude vrácena peněžní částka. Reklamaci lze po dohodě se zákazníkem vyřešit i slevou, pokud závada nebrání užívání /jedná se např. o menší kosmetický defekt/ a zákazník s tímto řešením souhlasí. Pokud je na reklamovanou závadu poskytnuta sleva, není možno tuto závadu v budoucnu již znovu reklamovat. Pokud bude reklamace vyřízena kladně, budou zákazníkovi vráceny i prostředky na zaslání zboží k reklamci do obchodu /tj. poštovné/. Uhrazeny budou pouze přiměřené náklady na dopravu tj. nejlevnější, běžný způsob doručení reklamovaného zboží /tj. Česká pošta, Uloženka/. Zaslání opraveného nebo nového zboží bude rovněž prodejcem provedeno bezplatně.